Deze website gebruikt cookies. Cookies verbeteren de gebruikerservaring en helpen deze website beter te maken. Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Meer lezen: Privacyverklaring
melding sluiten

Privacyverklaring


PRIVACYVERKLARING

Versie 1.0 Laatste wijziging op: 4-3-2022.

Via deze website van Procter & Gamble DCE bvba (hierna: “P&G”), als organisator van deze promotionele actie (hierna “actie”), en Touch Promotions B.V. (hierna “Touch”), als uitvoerder van deze actie, worden persoonsgegevens verwerkt. P&G en Touch achten een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de contactgegevens die wij van je krijgen wanneer je deelneemt aan deze actie. Verder verwerken wij de gegevens die je ons verstrekt als je ons een vraag stelt of contact opneemt met onze klantenservice. Je kan er zeker van zijn dat wij alleen persoonsgegevens verwerken die je ons vrijwillig verstrekt.

Met welk doel verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens om je te laten deelnemen aan deze actie, om te kunnen antwoorden op jouw vraag of om te reageren op jouw contactverzoek.

Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van door je expliciet gegeven toestemming.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren de persoonsgegevens gedurende de looptijd van de actie. Nadat de actie is afgelopen worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

Delen we jouw persoonsgegevens met derden?
Nee, wij delen de persoonsgegevens niet met derden.

Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?
Je kan jouw rechten op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens, uitoefenen door contact op te nemen met privacy@touchpromotions.nl . Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee heeft dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met privacy@touchpromotions.nl

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar?
Deze actie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van deze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@touchpromotions.nl , dan verwijderen wij deze gegevens.

Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming?
Nee, wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van P&G en/of Touch tussen zit.

Geldt deze privacyverklaring ook voor websites van derden?
Nee. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden of die je hebben doorgezonden naar deze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe kan je een klacht over ons indienen?
Ben je niet tevreden over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, of reageren wij niet correct op een verzoek, dan stellen we het op prijs als je ons dat vertelt via privacy@touchpromotions.nl. Maar je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze privacyverklaring?
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De privacyverklaring krijgt dan een hoger versienummer. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Wat als ik vragen heb?
Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@touchpromotions.nl .